Vergoeding

Vergoeding

Behandeling volledig vergoed

De kosten voor uw behandeling worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Uiteraard betaalt u wel uw eigen risico, dit is wettelijk verplicht. Als u voor een vrijwillig eigen risico hebt gekozen, betaald u uiteraard ook dat deel van uw eigen risico.

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Tarief verklaring

Een verklaring voor instanties of een bedrijfsarts valt bij wet buiten de reguliere behandeling. Deze wordt dan ook niet vergoed door de zorgverzekeraars. De kosten hiervan zijn €150,- per consult.

Tarifering naar draagkracht

Tarifering voor behandelingen gebeurt naar draagkracht. Dat betekent dat als u minder financieel draagkrachtig bent, u een beroep kunt doen op financiering van uw behandeling via de AWBZ. In andere gevallen kunt u bij het eerste intakegesprek aangeven, dat u minder financieel draagkrachtig bent. Wij zullen dan bekijken hoe wij u op dit gebied tegemoet kunnen komen.