Vergoeding

Vergoeding

Vergoeding polis afhankelijk

De kosten voor uw behandeling worden vergoed vanuit uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis wordt uw behandeling volledig vergoed of moet u een deel zelf betalen. In alle gevallen betaalt u uiteraard uw eigen risico, dit is wettelijk verplicht.

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Meer informatie over de tarieven is beschikbaar in de praktijk.

Het tarief voor een no-show is €100.-

Het tarief per sessie voor een behandeling die niet onder de zorgverzekering valt is €150.-

Vergoeding naar draagkracht

Wij zullen ten allen tijde u proberen tegemoet te komen en naar een passende en eerlijke oplossing te zoeken, mochten de kosten van de behandeling een bezwaar vormen.