Vergoeding

Vergoeding

Vergoeding polis afhankelijk

De kosten voor uw behandeling worden vergoed vanuit uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis wordt uw behandeling volledig vergoed of moet u een deel zelf betalen.

In alle gevallen betaalt u uiteraard uw eigen risico, dit is wettelijk verplicht. Als u voor een vrijwillig hoger eigen risico hebt gekozen, betaald u uiteraard ook dat deel van uw eigen risico.

Vergoeding naar draagkracht

Wij zullen ten allen tijde u proberen tegemoet te komen en naar een passende en eerlijke oplossing te zoeken, mochten de kosten van de behandeling een bezwaar vormen.