Vergoeding

Vergoeding

Vergoeding polis afhankelijk

De kosten voor uw behandeling worden vergoed vanuit uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis wordt uw behandeling volledig vergoed of moet u een deel zelf betalen.

In alle gevallen betaalt u uiteraard uw eigen risico, dit is wettelijk verplicht. Als u voor een vrijwillig hoger eigen risico hebt gekozen, betaald u uiteraard ook dat deel van uw eigen risico.

Vergoeding naar draagkracht

Wij zullen ten allen tijde naar een passende en eerlijke oplossing zoeken, mochten de kosten van de behandeling een bezwaar vormen. U kunt bij het eerste intakegesprek aangeven, dat u minder financieel draagkrachtig bent. Wij zullen dan bekijken hoe wij u op dit gebied tegemoet kunnen komen.