Vastgelopen?

Vastgelopen?

Bent u vastgelopen?

Bent u vastgelopen in uw leven, privé of zakelijk? Nemen uw klachten en/of problemen zodanige vormen aan, dat u het gevoel hebt er zelf niet meer uit te komen? Dan kunt u bij ons terecht. Ook als uw klachten en/of problemen zorgen voor zodanige beperkingen in uw functioneren op relationeel, sociaal en/of beroepsmatig gebied, dat uzelf er hulp voor nodig acht, kunt u bij ons terecht.

Voor welke klachten en problemen kunt u bij ons terecht?

 • Stemmingsklachten
  Als u zich een groot deel van de tijd somber voelt, plezier en interesse verliest in dagelijkse activiteiten, u zich vaak vermoeid voelt en/of u last hebt van wisselende stemmingen.
 • Angstklachten
  Als u zich vaak gespannen voelt, slaapproblemen hebt, dwangklachten ervaart en/of paniekaanvallen hebt.
 • Aandachtstekort en/of hyperactiveitsproblemen
  U hebt moeite uw concentratie voor langere tijd vast te houden en/of u voelt zich gedurende de dag vaak zeer onrustig met een sterke aandrang iets te moeten ondernemen, om uw onrust kwijt te raken.
 • Onbegrepen lichamelijke klachten
  Als u één of meerdere lichamelijke klachten ervaart, waarvoor na medisch onderzoek geen lichamelijke oorzaak gevonden kan worden en waarvan u zo veel hinder ondervindt, dat het uw sociaal en/of beroepsmatig functioneren beperkt.
 • Eetproblemen
  Als u gepreoccupeerd bent met uw lichaamsgewicht, waarbij uw oordeel over uzelf in onevenredige mate wordt beïnvloed door uw lichaamsvorm en/of lichaamsgewicht. En waarbij u mogelijk op een verstoorde manier omgaat met eten.
 • Slaapproblemen
  Uw voornaamste klacht is uw moeite met inslapen of doorslapen. Bij het opstaan, voelt u zich vaak niet uitgerust. Of als u gedurende een lange periode last hebt van overmatige slaperigheid.
 • Burn-out
  U ervaart door uw werk in zodanige mate uitputting, dat u niet meer goed functioneert op uw werk. U voelt zich minder bekwaam in uw werk dan voorheen.
 • Onzekerheid
  Als u zich onzeker voelt over uzelf, in zodanige mate dat u er last van hebt op één of meerdere levensgebieden.
 • Identiteitsproblemen
  Als u merkt dat u op één of meerdere levensgebieden vaak niet weet wat u wilt en/of u moeite hebt te voelen waar uw wensen of verlangens liggen.
 • Tweede- of derde generatieproblematiek:
  Als u merkt, dat u persoonlijke schade (o.a. op identiteits- en/of religieus gebied) hebt opgelopen van het opgroeien in een gezin, waarin uw ouders of grootouders getraumatiseerd zijn door de Tweede Wereldoorlog. En waarbij u mogelijk hebt ervaren, dat er een groot verdriet in uw gezin aanwezig was, waar niet of nauwelijks over werd gepraat.
 • Onverwerkte rouw
  Als u merkt, dat u last blijft houden van het verlies van een dierbare, in zodanige mate dat dit uw dagelijks leven gaat beïnvloeden.
 • Klachten als gevolg van een traumatische gebeurtenis
  Als u herbelevingen (nachtmerries of flashbacks) ervaart, slaapproblemen krijgt, versterkt prikkelbaar bent en/of hevige schrikreacties hebt.

Problemen in de omgang met anderen

Tevens kunt u bij ons terecht als u problemen in de omgang met anderen ervaart, onder andere wanneer deze problemen zich uiten in uw partnerrelatie, gezin, sociale- of werkomgeving. Deze problemen kunnen zich uiten op de volgende gebieden:

 • Gevoelens
  U hebt uw gevoelens niet onder controle of u hebt deze juist te sterk onder controle, waardoor deze manieren van omgaan met uw gevoelens uw relaties met anderen bemoeilijken of schaden.
 • Gedachten
  Als u uzelf, anderen en/of gebeurtenissen op zo’n wijze interpreteert, dat u in meer of mindere mate beangstigende en/of bedreigende gedachten aan uzelf, anderen en/of gebeurtenissen toeschrijft. En als deze gedachten uw gedrag zo beïnvloeden, dat deze zorgen voor gedrag in het contact met anderen, dat uw relaties bemoeilijkt of schaadt.
 • Problemen met impulsbeheersing
  Als u meer dan eens momenten hebt, waarin u uw boosheid niet onder controle hebt en deze leidt tot ernstige conflicten met uw omgeving.
 • Gebrekkige sociale vaardigheden
  Als u merkt, dat het u op sociaal gebied vaak ontbreekt aan de juiste sociale vaardigheden, om uzelf op een goede manier te handhaven in het contact met anderen.

Vage klachten

Ook als u zich niet herkent in de hiervoor beschreven klachten, maar wel vastloopt in uw leven en/of beperkingen in uw functioneren ervaart, kunt u altijd een oriënterend gesprek* aanvragen. Met name vage klachten kunnen een goede reden zijn, om zo’n gesprek aan te vragen. Achter dit soort klachten gaan vaak grote problemen schuil. Ook als u uw problemen in eerste instantie niet goed onder woorden kunt brengen, kunt u voor zo’n gesprek bij ons terecht.

Hulp op maat

Wij bieden hulp op maat. Wij zullen u nooit behandelen als ‘diagnose’, maar zullen u altijd als individu behandelen en uw klachten en problemen plaatsen in de context van uw persoonlijke leven en achtergrond. Wij zullen altijd voor uw klachten of problemen passende hulp proberen te vinden.


* Als blijkt dat van uw of onze kant verdere behandeling niet mogelijk of gewenst is, zullen u voor dit gesprek geen kosten in rekening worden gebracht.