Werkwijze

Werkwijze

Aanmelding

Wij streven er naar om binnen één à twee weken een eerste afspraak met u te maken. Indien de praktijk vol zit, zijn wij altijd gaarne bereid mee te denken over de mogelijkheden voor een andere behandelaar.

Eerste opvang

In de eerste paar gesprekken vangen wij u op. U kunt in deze eerste paar gesprekken uw verhaal doen. U kunt dan tot rust komen. Waar nodig, krijgt u daarnaast ook een gesprek met een psychiater, waarbij de eventuele noodzaak van medicatie wordt beoordeeld. Als dit nodig blijkt, kan vaak meteen met een ondersteunende medicamenteuze behandeling gestart worden.

Intake

Na de eerste opvang krijgt u meerdere intakegesprekken. Wij plaatsen hierbij uw klachten in een bredere context; met name de invloed van uw persoonlijkheid op uw klachten en problemen zal in kaart worden gebracht. Daarbij is er ook veel aandacht voor uw levensgeschiedenis. Ook zullen wij altijd uw functioneren op relationeel, sociaal en/of beroepsmatig gebied bij onze intake bekijken. Ten slotte nemen wij altijd de invloed van uw omgeving mee in de beoordeling van uw klachten en problemen.

Psychologisch onderzoek

Na de intakegesprekken doen wij eventueel verder psychologisch onderzoek, waarin uitgebreider gekeken zal worden naar de invloed van uw persoonlijkheid op uw klachten en problemen.

U krijgt ter afronding van het onderzoek een psychologisch rapport. Hierin worden uw klachten en problemen geplaatst in de context van uw levensgeschiedenis, huidige levenssituatie en omgeving.

Het rapport wordt uitgebreid met u besproken. Belangrijk hierbij is, dat u zich herkent in de contextuele beschrijving van uw klachten en problemen. U moet zich tenslotte kunnen vinden in de beschrijving van uw klachten en problemen.

Indicatiestelling

Na afronding van de intake en eventueel het psychologisch onderzoek wordt met u bekeken of een behandeling geïndiceerd is. Bij een indicatie voor psychotherapie wordt u een individueel behandelplan voorgelegd. Indien u instemt met het behandelplan wordt gestart met uw behandeling.

Indien er geen indicatie is voor psychotherapie en/of er geen overeenstemming bereikt wordt over het behandelplan zullen wij u terugverwijzen naar uw huisarts. Indien gewenst kunnen wij u ook advies uitbrengen over een doorverwijzing.

Behandeling

Voor uw behandeling gebruiken wij Psychodynamische Psychotherapie. In deze vorm van therapie wordt u geholpen uw onverwerkte en onbewuste gevoelens te leren ontdekken, herkennen en begrijpen. Uw onbewuste gevoelens zijn vaak de onderliggende oorzaak van uw klachten en problemen. Als u meer zicht en grip krijgt op deze gevoelens, zullen deze u veel minder gaan belemmeren in uw dagelijks leven en relaties. Als indirect gevolg hiervan, zullen uw klachten en problemen gaan afnemen.

Doordat u uzelf en uw belevingswereld veel beter gaat leren kennen, zult u vervolgens veel beter in staat zijn, om bewust een positieve richting te geven aan uw leven. U zult op een veel constructievere manier kunnen omgaan met uzelf en anderen, waardoor u in uw dagelijks leven en relaties veel beter gaat functioneren.

Medicatie: Ondersteuning van de behandeling
Waar nodig wordt uw behandeling ondersteunt met psychofarmaca. Dit met als doel uw klachten op korte termijn te verminderen. Zo kunt u snel weer beter functioneren. Dit kan ook tevens voor u de weg vrijmaken voor een psychotherapeutische behandeling.