Werkwijze

Werkwijze

Aanmelding

Wij streven er naar om binnen één à twee weken een eerste afspraak met u te maken. Indien de praktijk vol zit, zijn wij altijd gaarne bereid mee te denken over de mogelijkheden voor een andere behandelaar.

Intake

In de eerste paar gesprekken vangen wij u op. U kunt in deze eerste paar gesprekken uw verhaal doen en tot rust komen.

Indicatiestelling

Na afronding van de intake wordt met u bekeken of een behandeling geïndiceerd is. Bij een indicatie voor psychotherapie wordt u een individueel behandelplan voorgelegd. Indien u instemt met het behandelplan wordt gestart met uw behandeling.

Indien er geen indicatie is voor psychotherapie en/of er geen overeenstemming bereikt wordt over het behandelplan zullen wij u terugverwijzen naar uw huisarts. Indien gewenst kunnen wij u ook advies uitbrengen over een doorverwijzing.

Behandeling

Voor uw behandeling gebruiken wij Psychodynamische Psychotherapie. In deze vorm van therapie wordt u geholpen uw onverwerkte en onbewuste gevoelens te leren ontdekken, herkennen en begrijpen. Uw onbewuste gevoelens zijn vaak de onderliggende oorzaak van uw klachten en problemen. Als u meer zicht en grip krijgt op deze gevoelens, zullen deze u veel minder gaan belemmeren in uw dagelijks leven en relaties. Als indirect gevolg hiervan, zullen uw klachten en problemen gaan afnemen.

Doordat u uzelf en uw belevingswereld veel beter gaat leren kennen, zult u vervolgens veel beter in staat zijn, om bewust een positieve richting te geven aan uw leven. U zult op een veel constructievere manier kunnen omgaan met uzelf en anderen, waardoor u in uw dagelijks leven en relaties veel beter gaat functioneren.

Medicatie
Wij werken samen met psychiaters. Waar nodig kunnen we u verwijzen naar een psychiater voor een behandeling met psychofarmaca.