Privacy Statement

Privacy Statement

 

Haas & Velleman hecht zeer veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Gezien de aard van een psychotherapeutische behandeling zijn wij zeer vertrouwt met het in acht nemen van de discretie, als het gaat om persoonlijke informatie van onze patiënten.

In dit Privacy Statement leggen wij u daarom graag uit, hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan.

1.   Toepassing
Dit Privacy Statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Haas & Velleman persoonsgegevens verwerkt:
a.   (potentiële) patiënten;
b.   bezoekers van de website Haas & Velleman.

2.   Verwerking van persoonsgegevens
Haas & Velleman verwerkt alleen persoonsgegevens die:
a.   een patiënt persoonlijk, telefonisch of digitaal heeft verstrekt;
b.   met toestemming van de patiënt worden opgevraagd bij andere hulpverleners, verwijzers of andere noodzakelijke betrokkenen.

3. Doeleinden verwerking
Haas & Velleman verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.   het uitvoeren van een psychotherapeutische behandeling;
b.   het financieel afhandelen van een psychotherapeutische behandeling;
c.   het onderhouden van het therapeutisch contact met patiënten t.b.v. de behandeling.

4.   Rechtsgrond
Haas & Velleman verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a.   toestemming van de patiënt;
b.   uitvoering van de behandeling o.b.v. de geneeskundige behandelovereenkomst, zoals vastgelegd in de Zorgwet;
c.   verweking van de rechtmatige vergoeding van de behandeling, i.e. het declareren van een behandeling bij de zorgverzekeringsmaatschappijen.

5.   Verwerkers
Haas & Velleman kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen, die uitsluitend volgens strenge en duidelijke richtlijnen van Haas & Velleman persoonsgegevens verwerken. Haas & Velleman sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan de eisen van de AVG.

6.   Persoonsgegevens delen met derden
Haas & Velleman zal alleen t.b.v. de behandeling informatie delen met derden en dan alleen in overleg met u en uiteraard alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

7.   Bewaren van gegevens
Uw gegevens worden bewaart in het kader van de behandeling en dan ook alleen zolang als dat volgens de Zorgwet nodig is.

8.   Beveiliging van gegevens
Uw gegevens zijn bij ons veilig opgeslagen. Met verschillende beveiligingsmaatregelen zijn zowel uw schriftelijke als digitale informatie veilig.

9.   Vragen en klachten
Bij vragen of klachten over de wijze waarop Haas & Velleman met uw persoonlijke informatie omgaat, kunt u contact opnemen met Z. Haas door een e-mail te sturen naar: info@haasvelleman.nl.