Privacy Statement

Privacy Statement

 

Psychotherapiepraktijk Haas & Velleman hecht zeer veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

In dit Privacy Statement leggen wij u uit, hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan.

1.   Toepassing
Dit Privacy Statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychotherapiepraktijk Haas & Velleman persoonsgegevens verwerkt:
a.   (potentiële) patiënten;
b.   bezoekers van de website.

2.   Verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die:
a.   een patiënt persoonlijk, telefonisch of digitaal heeft verstrekt;
b.   met toestemming van de patiënt worden opgevraagd bij andere hulpverleners, verwijzers of andere noodzakelijke betrokkenen.

3. Doeleinden verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.   het uitvoeren van een psychotherapeutische behandeling;
b.   het financieel afhandelen van een psychotherapeutische behandeling;
c.   het onderhouden van het therapeutisch contact met patiënten t.b.v. de behandeling.

4.   Rechtsgrond
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a.   toestemming van de patiënt;
b. uitvoering van de behandeling o.b.v. de geneeskundige behandelovereenkomst, zoals vastgelegd in de Zorgwet;
c.   verweking van de rechtmatige vergoeding van de behandeling, i.e. het declareren van een behandeling bij de zorgverzekeringsmaatschappijen.

5.   Verwerkers
Psychotherapiepraktijk Haas & Velleman kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen, die uitsluitend volgens de richtlijnen van onze praktijk werken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan de eisen van de AVG.

6.   Persoonsgegevens delen met derden
Wij zullen t.b.v. de behandeling alleen in overleg met u informatie delen met derden en uiteraard alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

7.   Bewaren van gegevens
Uw gegevens worden bewaart in het kader van de behandeling en dan ook alleen zolang als dat volgens de Zorgwet nodig is.

8.   Beveiliging van gegevens
Uw gegevens zijn bij ons veilig opgeslagen. Met verschillende beveiligingsmaatregelen zijn zowel uw schriftelijke als digitale informatie veilig.

9.   Vragen en klachten
Bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapiepraktijk Haas & Velleman met uw persoonlijke informatie omgaat, kunt u contact opnemen met Z. Haas door een e-mail te sturen naar: info@haasvelleman.nl.