Informatie

Informatie

Verwijsbrief

Om uw behandeling vergoed te krijgen, is er een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Hierin moet uw diagnose (of vermoeden van diagnose) en ‘verwijzing naar SGGZ’ vermeld staan. Wij verzoeken u deze bij uw eerste afspraak mee te nemen.

Bewijs van Identificatie

Tevens verzoeken wij u een bewijs van identificatie mee te nemen. Dit is nodig om u in behandeling te kunnen nemen. Geldig zijn een paspoort, rijbewijs of ID-kaart.

Procedure

Na afronding van de intake en eventueel psychologisch onderzoek en/of psychiatrische beoordeling wordt met u bekeken of een behandeling geïndiceerd is. Bij een indicatie voor psychotherapie wordt u een behandelplan voorgelegd. Indien u instemt met het behandelplan wordt gestart met uw behandeling. Indien er geen indicatie is voor psychotherapie en/of er geen overeenstemming bereikt wordt over het behandelplan zullen wij u terugverwijzen naar uw huisarts.

Afspraken

Afspraken dienen uiterlijk vierentwintig uur van te voren te worden afgezegd. Niet tijdig afgezegde afspraken, worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. U dient deze zelf te vergoeden.