Vergoeding

Vergoeding

Vergoeding polis afhankelijk

De kosten voor uw behandeling worden vergoed vanuit uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis wordt uw behandeling volledig vergoed of moet u een percentage zelf betalen.

In alle gevallen betaalt u uiteraard uw eigen risico, dit is wettelijk verplicht. Als u voor een vrijwillig hoger eigen risico hebt gekozen, betaald u uiteraard ook dat deel van uw eigen risico.

Wij zullen ten allen tijde naar een passende en eerlijke oplossing zoeken, mochten de kosten van de behandeling een bezwaar vormen.

Tarief verklaring

Een verklaring voor instanties of een bedrijfsarts valt bij wet buiten de reguliere behandeling. Deze wordt dan ook niet vergoed door de zorgverzekeraars. De kosten hiervan zijn €150,- per consult.

Tarifering naar draagkracht

Tarifering voor behandelingen gebeurt naar draagkracht. Dat betekent dat als u minder financieel draagkrachtig bent, u een beroep kunt doen op financiering van uw behandeling via de AWBZ.

In andere gevallen kunt u bij het eerste intakegesprek aangeven, dat u minder financieel draagkrachtig bent. Wij zullen dan ten allen tijde bekijken hoe wij u op dit gebied tegemoet kunnen komen.